088 611 9966

Beschermd verblijf en behandeling

Idris biedt beschermd verblijf en behandeling voor mensen met een gemiddelde tot zware verstandelijke beperking in combinatie met complex gedrag. Op onze zorglocatie Daniel de Brouwerpark in Tilburg beschikken we over zes woonvoorzieningen met elk een verschillend zorg- en behandelklimaat. Hier bieden wij onze cliënten een betekenisvolle invulling van het leven. Zo normaal mogelijk, samen met anderen. Maar wel met de specialistische zorg en behandeling die nodig is. Wij bieden integrale zorg: wonen, dagbesteding en vrije tijd zijn op elkaar afgestemd. Zo bieden we voor iedereen zorg op maat.

Behandeling

Hoe complex de zorgvraag ook is, voor iedere cliënt bieden we een passende behandeling. Onze betrokken medewerkers zijn gespecialiseerd in complex gedrag, zoals agressie van cliënten naar anderen of naar zichzelf. We pikken signalen snel op en bieden veiligheid en begrenzing als dat nodig is. Dat doen we met de grootst mogelijke zorg en respect. Maar ook met humor en plezier. Iedere dag weer opnieuw.

Wij zien altijd perspectief, voor iedereen. We kijken vooral naar wat wel goed gaat. En proberen steeds weer nieuwe stapjes te maken. Groeit de cliënt in zijn of haar ontwikkeling?  Dan kan hij of zij doorstromen naar een locatie met een minder intensief zorgklimaat. Is doorstroom niet (meer) mogelijk? Dan ligt de focus op het welbevinden van de cliënt en het bieden van een zo normaal mogelijk, waardevol leven.

Dagbesteding

Een passende  dagbesteding is belangrijk voor een prettig leven. Wij moedigen onze cliënten aan om zich te ontwikkelen in een veilige, vertrouwde omgeving. Voor iedereen is er een geschikte dagbesteding, afgestemd op de persoonlijke behoeften en mogelijkheden. En met een juiste balans tussen rust en activiteit.

Vrije tijd

Vrije tijd is geïntegreerd in het dagelijkse programma. We maken bijvoorbeeld samen uitstapjes op het terrein. Beleven plezier aan sport en spel. En vieren samen de seizoensfeesten. Hierbij worden we geholpen door familie en vrijwilligers.

Samen met de ouders

Samenwerking met ouders en wettelijk vertegenwoordigers vinden we belangrijk. Zij kennen hun kind of verwante immers het beste. Gecombineerd met onze professionele inzet komen we samen tot de beste zorg.


« Terug naar het totale Behandelaanbod