088 611 9966

School, opleiding en (betaald) werk zorgen voor stabiliteit in het leven van de cliënt. Bovendien vraagt de maatschappij om steeds meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid, ook van mensen met een LVB. Daarom vormt Leren en Werken de rode draad binnen elke behandeling. Met als doel: jeugdigen en volwassenen een volwaardige plek bieden in de maatschappij.

Met Leren en Werken dagen we jongeren met een LVB uit om het beste uit zichzelf te halen. Onze trajectbegeleiders en jobcoaches stimuleren en begeleiden bij het leren van nieuwe vaardigheden. En helpen bij het vinden en behouden van een (betaalde) baan of een leerwerkplek. Dat gebeurt  in samenwerking met het passend onderwijs, ROC’s en het netwerk van de jeugdige zelf. 

Wensen en talenten 

De wensen en talenten van de deelnemer vormen het vertrekpunt. Samen onderzoeken we de mogelijkheden. Stap voor stap op weg naar het einddoel: bijvoorbeeld een stageplek, een leerwerkplek of een betaalde baan. Als het nodig is nemen we onze cliënten letterlijk bij de hand. Wij geloven dat iedereen zich kan ontwikkelen. Er is perspectief voor iedereen! 

 

Aanbod Leren en Werken

Leren en Werken biedt advies en ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van uitkeringen, onderwijs en arbeid. Ons aanbod bestaat uit:

  • Toeleiding naar betaald werk
  • Toeleiding naar onbetaald werk
  • Werk/dagbesteding met een groep in een regulier bedrijf
  • Werk/dagbesteding binnen Amarant
  • Dagbesteding in de wijk

 

« Terug naar het totale Behandelaanbod