088 611 9966

Specialistische behandeling in deeltijd

Met TED biedt Idris specialistische ambulante behandeling voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Dat doen we op school, thuis en op op onze eigen locaties. 

De behandeling is gericht op het verminderen van ernstig probleemgedrag zodat het beter gaat thuis, op school en andere levensgebieden. Het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en het gezinssysteem staat centraal. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van het sociaal netwerk. 

Stap voor stap meer inzicht

Binnen TED volgen het kind en de ouders samen een aantal behandelmodules. Tijdens deze modules (bijvoorbeeld psycho-educatie) krijgen zowel de ouders als het kind stap voor stap meer inzicht in de problematiek. Kinderen leren anders omgaan met de problemen waar zij tegenaan lopen. En de ouders leren hoe zij op een passende manier om kunnen gaan met het gedrag van hun kind.

 

Veilig en prettig leerklimaat

De behandelaar is ondersteunend en zorgt voor een veilig en prettig leerklimaat. Hij of zij helpt het kind en de ouders om daadwerkelijk te leren van ervaringen en het geleerde vast te houden. Belangrijk uitgangspunt bij de behandeling is dat hét kind met LVB niet bestaat. Ieder kind is uniek. Dit geldt ook voor zijn ouders en systeem om hem heen. Iedere behandeling is daarom maatwerk.

Samenwerking passend onderwijs

Ted werkt bij de behandeling nauw samen met het passend onderwijs. Speciaal voor docenten ontwikkelt Idris trainingen om hen te ondersteunen bij de omgang met jeugdigen met een LVB.

 

« Terug naar het totale Behandelaanbod