088 611 9966

Flexible Assertive Community Treatment

De FACT-teams  zijn gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met een LVB en zeer complexe problematiek op meerdere levensgebieden, zowel 18- als 18+.  FACT biedt intensieve en langdurige behandeling thuis, in de omgeving van de cliënt. Een (dure) uithuisplaatsing kan hiermee worden voorkomen of verkort. 

Hoe werkt FACT?

Bij FACT behandelt een multidisciplinair team van specialisten (waaronder een verslavingsarts, psychiater, verpleegkundige, gedragsdeskundige, en ervaringsdeskundige, trajectbegeleider en systeemtherapeut) de cliënt in de eigen omgeving. De specialisten werken nauw samen (shared caseload principe) en bekijken wat er nodig is om de cliënt weer in zijn kracht te zetten, zodat deze weer grip krijgt op zijn leven. Ook het netwerk wordt hierbij nauw betrokken. Als het kan, wordt de intensiteit van de behandeling weer afgebouwd. Wel houdt een regisseur binnen het FACT-team regelmatig contact met de cliënt of het gezin. Zodat er tijdig ingegrepen kan worden wanneer dat nodig is.

.FACT voorkomt of verkort opname

Door de intensieve 24-uursaanpak kan opname worden voorkomen of verkort. Daarnaast speelt FACT ook een belangrijke rol bij de uitstroom van cliënten. Doordat het FACT-team zware ambulante hulp biedt, kunnen cliënten eerder doorstromen van verblijf naar huis. Is die overgang te groot, dan kunnen ze doorstromen naar het FACT-huis. Hier worden zij intensief begeleid bij hun terugkeer naar de maatschappij. Idris beschikt over vier gecertificeerde FACT-teams die werken in de gehele regio Noord Brabant.

Voor wie?

FACT-LVB is bedoeld voor cliënten met een LVB en complexe problematiek en problemen op meerdere levensgebieden. Cliënten zijn soms het vertrouwen kwijt in de hulpverlening, ondanks dat zij nog behandeling nodig hebben. FACT zoekt deze cliënten actief op (bemoeizorg) en motiveert hen uiteindelijk de deur voor de hulpverlening weer open te zetten.

Voordelen FACT

  • FACT beschikt over jarenlange LVB expertise.
  • FACT kan langdurige zorg bieden, intensief waar nodig en op de achtergrond waar mogelijk.
  • FACT kan een ingrijpende en dure uithuisplaatsing voorkomen of verkorten.
  • FACT draagt bij aan een betere samenleving, minder crisissen, detentie, overlast en criminaliteit.
  • Cliënten zijn tevreden over FACT: zij geven ons een 8.

« Terug naar het totale Behandelaanbod