088 611 9966

 

Idris is specialist in de behandeling van clienten met een LVB en (zeer) complexe problematiek.

Behandelen doen we bij voorkeur thuis, in de vertrouwde omgeving van de cliënt. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk het gezinssysteem en het sociale netwerk. Centraal staat het versterken van de eigen kracht van de client. Daarbij werken we nauw samen met wijkteams en andere zorgpartners. 

We helpen onze clienten om te groeien en sterker te worden. We vinden het belangrijk dat iedereen zijn of haar plek vindt de maatschappij. Daarom hebben we ook aandacht voor leren en werken. 

Ons behandelaanbod

Poliklinische behandelingdiagnostiek en consult

Ambulante behandeling. Behandeling aan huis, op school of in de buurt. Zoals TED (specialistische behandeling in deeltijd), Intensieve ambulante gezinsbehandeling en FACT.

Verblijf, Idris biedt verschillende behandelgroepen en verblijfsvormen voor jeugdgen en volwassenen: 

Quli

Idris werkt met e-healthplatform Quli..Quli maakt clienten zelredzaam en verbetert de kwaliteit van de zorg. Idris (onderdeel van de Amarant Groep) is één van de initatiefnemers van Quli. 

Vragen? 

Heeft u vragen? neem dan contact op met Idris. Onze medewerkers helpen u graag. Wilt u een client aanmelden? Ga dan naar het aanmeldformulier. 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

S

wat doet idris

 

 

 

 

 

thuissituatie