088 611 9966

shutterstock 128632589
Joris is vijftien jaar oud. Op jonge leeftijd werd bij hem al de diagnose ADHD vastgesteld. Enkele jaren geleden kwam daar de diagnose autisme bij. Een lastige combinatie, zo bleek. Joris en zijn ouders kwamen terecht bij Idris en gingen aan de slag met de JIM-aanpak. Joris’ vader Kees vertelt.

“In 2012 zijn Joris' moeder en ik in een echtscheiding terecht gekomen. Onze zoon kreeg er een stiefvader bij. Ikzelf ben tot vrij recent alleen gebleven.

Op een bepaald moment bleek dat er rondom Joris in zijn nieuwe gezin nogal wat problemen speelden. Hij explodeerde met enige regelmaat en dat kon drastische vormen aannemen, waarbij zelfs gevreesd werd voor fysiek letsel van gezinsleden. Zelf merkte ik daar nauwelijks wat van. Als hij bij mij was, kreeg ik vrijwel altijd alles van hem gedaan wat ik vroeg. Daarnaast lag mijn focus vooral op het gegeven dat Joris' moeder en ik absoluut niet in staat waren om te communiceren. Het was mijn probleem dus niet vond ik, totdat op een dag "Veilig Thuis" onderzoek kwam doen en we met z'n allen in een hulpverleningstraject terecht kwamen.”

openingconfetti kleiner website idris

In onze trainingshuizen leren jongeren met een licht verstandelijke beperking de overstap te maken van thuis wonen naar zelfstandig of begeleid wonen. Deze trainingshuizen waren voornamelijk al te vinden in Midden- en West-Brabant. En sinds kort in Noord Oost-Brabant, in Oss. Donderdag 29 november is het Trainingshuis aan het Heschepad 1 feestelijk geopend door wethouder Van Geffen.

Idris is onderdeel van de Amarant Groep.

Martijn kwam twee jaar geleden bij de dagbehandeling van Idris. Hij wil zijn verhaal graag delen. “Zodat de drempel voor mensen die  hulp nodig hebben, wat lager wordt. Ik heb zelf autisme en ik wil mensen laten weten dat je meer bent dan alleen je beperking.”
“Vroeger had ik veel last van woede-uitbarstingen”, vertelt Martijn. “Daar kon ik me vaak achteraf niets meer van herinneren. Alle spanning stapelde ik op,  en dat kwam er dan in één keer uit. Net als bij een vulkaanuitbarsting.”

20180111 MartijnCD

Mike van der pennen werkt als ervaringsdeskundige bij FACT

Ooit was hij zelf verslaafd aan heroïne. Tegenwoordig helpt ervaringsdeskundige Mike van der Pennen (45) cliënten met verslavingsproblematiek. Hij vertelt zijn verhaal.

“Ooit werkte ik in de bouw en had ik een gezin. Alles ging goed, totdat mijn relatie strandde en ik mijn zoon opeens niet meer mocht zien. Ik stortte in, kwam in aanraking met heroïne, en binnen de kortste keren was ik verslaafd. Tot overmaat van ramp raakte ik dakloos; ik woonde zelfs een tijdje in een tentje in het bos. Mijn verslaving financierde ik door in afvalbakken en op een oud rangeerterrein te zoeken naar metalen die ik kon verkopen. Met het geld dat ik daarmee verdiende voorzag ik in mijn levensonderhoud.”

JelleMeijer Online

Jelle volgde met succes de module ‘Dit ben ik’ van Idris.

Jelle Meijer (15) uit Oosterhout heeft, net als zijn moeder, een lichte verstandelijke beperking. Met de module psycho-educatie ‘Dit ben ik’ van Idris leerde hij samen met zijn moeder Angeliet kijken naar waar hij wél goed in is.

Jelle had een lastige tijd op school en werd regelmatig gepest. Zijn moeder vertelt: “Hij werd bedreigd door een jongen die hij kende van de skatebaan. Jelle zag hem als zijn maat, maar als Jelle niet deed wat hij wilde, werd hij bedreigd. Een neef moest tussenbeide komen, anders was het niet goed afgelopen.  Toen heb ik direct aangifte gedaan bij de politie.”

Het gezinshuis is een kleinschalige verblijfsvorm voor jeugdigen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Na het eerste gezinshuis in Oisterwijk heeft Idris nu ook een tweede locatie geopend in Tilburg. “Het is hier net een echt gezin, ook hier branden de aardappelen gewoon aan."

Superblij zijn ze, de kinderen die (tijdelijk) verblijven op de locatie Leuvenaarstraat in Breda. Het vernieuwde speelterrein op de binnenplaats is feestelijk geopend. De kinderen hielpen zelf mee bij de inrichting. Decatlon doneerde sportsokken en blijft betrokken als sponsor. Projectleider Lenneke Plompen: “De kinderen spelen weer buiten!”

DitbenIkWaarom gaat het steeds weer mis?’ ‘Wat doe ik fout?’ ‘Dit ben ik’ is een module van Idris (onderdeel van de Amarant Groep) speciaal gericht op pubers met een lichte verstandelijke beperking en complex gedrag én hun ouders. Doel: samen sterker worden. Er zijn nog plaatsen beschikbaar in Breda, Tilburg en Eindhoven. Aanmelden kan via klantenbureau@amarantgroep.nl 

JIM-aanpak voorkomt uithuisplaatsing jongere

Jeugdigen horen thuis, daar doet Idris alles aan. Zeker als het ingewikkeld wordt. In de regio West-Brabant Oost werkt Idris samen met andere jeugdhulpverleners volgens de JIM-aanpak. Dit is een methode waarbij de jongere zelf een vertrouwde mentor aanwijst die een belangrijke rol speelt bij het verbeteren van de thuissituatie. Met als doel dat de jongere thuis kan blijven wonen.

foto rechtsFACTFACT-teams Breda en Zuidoost Brabant hebben onlangs het FACT-keurmerk behaald van Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF). Na de certificering van team Regio Midden vorig jaar zijn alle teams nu gecertificeerd. Het keurmerk is een kwaliteitsgarantie voor cliënten, zorgpartners, inkopers en zorgverzekeraars.