088 611 9966

Idris werkt samen met het netwerk van de client, wijkteams en andere zorgpartners. We sluiten aan met de specialistische zorg die nodig is. Samen bieden we passende zorg en versterken we de kracht van de client.  Als het kan, schalen we weer af. Zo werken we onder andere samen met: 

 • Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten (regio Midden Brabant)
 • Integrale vroeghulp
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Zorg- en adviesteams speciaal onderwijs
 • VG-GGZ samenwerkingsverband
 • Samenwerkingsverband autisme
 • Veiligheidshuis/zorghuis
 • Verslavingszorg Novadic-Kentron
 • GGZ (dubbel diagnosen; crisisinterventie)
 • Stichting Maatschappelijke Opvang
 • Instelling voor jeugdzorg
 • Jeugdzorg Express Samen (Noord Oost Brabant)