088 611 9966

Idris is specialist als het gaat om de behandeling van cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) en complexe problemen. Wat zijn de kenmerken van deze groep? En met welke problematiek hebben zij te maken? Een korte schets.

Het belangrijkste kenmerk van mensen met een licht verstandelijke beperking is een laag intellectueel niveau (IQ score van 50 – 69). Ook als iemand een hogere IQ score heeft (70-85) en tegelijkertijd een beperkt sociaal aanpassingsvermogen, spreken we van een LVB.

LVB en complexe problematiek

Een LVB hoeft geen probleem te zijn. Problemen ontstaan pas als personen (langdurig) overvraagd worden. Of tijdens belangrijke overgangen in het leven. Vaak is er sprake van een verstoorde gezinssituatie en ernstige psycho-sociale problemen zoals oplopende schulden, buurtoverlast, criminaliteit en/of verslavingsproblematiek. De cliënt loopt vast: thuis, op het werk of binnen de zorgverlening. Op dat moment is er specialistische hulp nodig. Idris heeft alle expertise in huis om de meest complexe cliënten te behandelen.

Hoe herkent u een licht verstandelijke beperking?

Hoe herkent u een LVB? En hoe gaat u hier het beste mee om?
In onderstaand document vindt u praktische tips en handvatten. 

Lees en/of download 'Hoe herkent u een licht verstandelijke beperking?'

Lees en/of download 'Informatie voor huisartsen, kinderartsen en jeugdartsen'