088 611 9966

Heeft u te maken met een cliënt met (vermoedelijk) een licht verstandelijke beperking in combinatie met complex gedrag? Heeft u behoefte aan specialistische ondersteuning of advies? Dan is er Idris.

Idris is een specialistisch behandelcentrum in Noord-Brabant voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met (zeer) complex gedrag. Denk aan ernstige moeilijkheden thuis of op school, opvoedproblematiek, werkloosheid, verslaving en criminaliteit.

Eigen kracht

Centraal bij onze behandelingen staat het versterken van de eigen kracht van de cliënt, het gezin en het netwerk. Idris zorgt ook voor opvang bij crisis, zowel ambulant als intern. Professionals vanuit wijkteams en specialistische zorg kunnen bij Idris terecht voor consultatie & advies, diagnostiek en behandeling.

Meer weten?

Bel voor consultatie en advies: 088-622 10 00

Idris is onderdeel van Amarant Groep

Theo Arts: ‘Bij crisis snel een veilige plek’

Chantal Gelden: ‘Idris heeft alles in huis’