088 611 9966

Idris doet wat nodig is om de eigen kracht van de cliënt te versterken. Met ons brede zorgaanbod beschikken we altijd over passende zorg. In ons werk zijn we deskundig, duidelijk en daadkrachtig. Wij zien altijd perspectief. Voor iedereen. 

Idris is er juist ook voor de cliënten die al verschillende trajecten achter de rug hebben en overal vastlopen: thuis, in de geestelijke gezondheidszorg of binnen Justitie. Onze gespecialiseerde medewerkers doorzien het meest complexe gedrag en nemen hun verantwoordelijkheid. Zij hebben daarbij vooral oog voor wat wel goedgaat. Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden staan centraal. 

Dialogische behandelvisie

Vanuit onze behandelvisie bekijken we ieder persoon in relatie tot zijn omgeving. Autonomie is belangrijk, maar niet onze hoogste prioriteit. In de meeste gevallen nemen wij tijdelijk de regie over. Zo maken we het leven van de cliënt weer eenvoudig en overzichtelijk. Vanuit deze veilige basis dragen we de regie stukje bij beetje weer over, tot zover dat kan. Dat doen we samen met wijkteams, huisartsen scholen en andere zorgpartners. 

 

Compleet aanbod

Idris heeft alle specialistische LVB-zorg binnen handbereik, voor zowel meer- als minderjarigen. Van diagnostisch onderzoek tot ambulante behandeling en van kortdurende interventies tot langdurig 24-uurs verblijf, zowel open als besloten. Zo hebben we een passende behandeling in huis voor iedere cliënt die bij ons binnenkomt. Hiermee zijn wij één van de koplopers.