088 611 9966

Utrecht, 21 juni 2013 - Op het Digitale Zorgevent in Utrecht is gezondheidsplatform Quli gelanceerd door Wilna Wind, directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

De ‘open dag van de zorg’ op zaterdag 16 maart jongstleden, was voor zowel Amarant als voor Idris een groot succes. In Etten Leur en in Tilburg konden de bezoekers een kijkje nemen achter de schermen van TaartenZo en dagcentrum Liesbos. In Tilburg kon men terecht voor een bezoek aan centrumlocatie ’t Hooge Veer. Met zo’n 1100 enthousiaste bezoekers in totaal kunnen we spreken van een groot succes!

Iedereen kan straks kosteloos gebruikmaken van Quli (Quality of Life). Een online initiatief voor participerende gezondheidszorg, met de burger of cliënt als partner.

Idris start twee arbeidscentra: hier worden lvb-cliënten ondersteund bij het vinden van een betaalde baan.

We bundelen onze krachten in een polikliniek voor cliënten met een licht verstandelijke beperking.

Idris is ontstaan uit de fusie tussen het Orthopedagogisch Centrum Brabant (OCB) en Amarant.