088 611 9966

27 juni 2014
Per 1 januari 2015 zal de heer P.A.C.M. (Peter) van der Velden, burgemeester van de gemeente Breda, aantreden als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Amarant Groep.
De heer Van der Velden volgt de heer Y.C.Th.J. (Yvo) Kortmann op, die gedurende een belangrijke periode voorzitter is geweest van de Raad van Toezicht van de Amarant Groep en zijn rechtsvoorgangers. Naast de heer Kortmann neemt ook mevrouw J.E.M. (Joëlle) Tacke – Groten afscheid als lid van de Raad van Toezicht

10 juni 2014
Online zorgplatform onderscheiden met Best Service Site
Zorgplatform Quli heeft de Dutch Interactive Award (DIA) voor Best Service Site in de wacht gesleept. In het Krasnapolsky Hotel in Amsterdam werd het allerbeste interactieve werk van het afgelopen jaar onderscheiden, waarbij niet alleennaar design en creativiteit, maar ook naar resultaat en de bouw van het project werd gekeken.

28 mei 2014
Handleiding (F)ACT
Onlangs is de ‘implementatiehandreiking (F)ACT voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek’ uitgebracht. De handreiking is een gezamenlijk initiatief van de Amarant Groep en het Kennisplein Gehandicaptensector en is ontwikkeld door het Trimbos-instituut.

15 juni 2014
Fietsen door een mooi stukje Brabant voor iedereen
Op zondag 15 juni aanstaande organiseert Stichting ERBIJ een toertocht door een mooi stukje van Brabant, waar iedereen aan mee kan doen. We hebben fietsen, tandems, enkele aangepaste fietsen en een rolstoelfiets beschikbaar. Eventueel komen we ook je eigen (aangepaste) fiets ophalen. Natuurlijk brengen we je fiets na afloop weer thuis. We hebben genoeg vrijwilligers die meefietsen.

Gaat u als raadslid graag in gesprek met de cliënten van Amarant en Prisma over de transities? En wat dit voor u als gemeenteraadslid kan betekenen? Dat kan in de bijeenkomst ‘van Kwetsbaar naar Krachtig’!

Het SamenwerkingsVerband Autisme Zuidoost Brabant nodigt u uit!

De leden van dit SamenwerkingsVerband maken zich hard voor een passend antwoord op behoeften van mensen met ASS in de regio Zuidoost-Brabant. Hierbij is de vraag van de mens met ASS leidend. Kom naar de bijeenkomst op woensdag 2 april.

Utrecht, 6 februari 2014 - De Stichting Dichterbij heeft er voor gekozen om toe te treden tot Quli. Met de toetreding tot het zorgplatform kan Dichterbij mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders/verwanten en zorgprofessionals   nog beter digitaal ondersteunen.

Wat verandert er per 1 januari 2015? In het nieuwe stelsel valt alle jeugdhulp onder één wet, de jeugdwet, en komt ook de verantwoordelijkheid voor de jeugd-vb bij gemeenten te liggen. Een uitzondering is gemaakt voor de intensieve verblijfszorg voor vb-kinderen die in de kern-AWBZ beschikbaar blijft.

NSWAC is per 31 december jl. juridisch gefuseerd met de Amarant Groep. Met deze fusie gaat NSWAC deel uitmaken van de Amarant Groep. Naast de merknamen Amarant, Idris en het dr. Leo Kannerhuis Brabant krijgt de Amarant Groep de merknaam Pauwer. Pauwer staat voor de zorg- en dienstverlening aan cliënten met een lichamelijke (of meervoudige) beperking en aan cliënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met (zeer) complex gedrag ervaren in het dagelijkse leven vaak veel problemen. Soms zoveel dat een situatie uit de hand loopt en een uithuisplaatsing dreigt.