088 611 9966

2 december 2014
IGZ - Inspectiebezoek De Verbinding (Idris / GGZ-Eindhoven)
Op 26 juni 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een regulier toetsingsbezoek afgelegd aan De Verbinding in Eindhoven, een samenwerkingsverband van GGZ Eindhoven en Idris (Amarant Groep). Dit is een voor Nederland unieke samenwerking tussen een GGZ en VG instelling waarbij zorg wordt verleend aan mensen met een licht verstandelijke beperking met een psychiatrische problematiek en forensische achtergrond.

20 november 2014
Samen voor de jeugd

De negen gemeenten in de regio Hart van Brabant en de organisaties die zijn betrokken bij de zorg voor jeugd, werken samen hard aan een adequater jeugdstelsel. Ze zoeken elkaar op, ontwikkelen nieuwe initiatieven en onderzoeken hoe het efficiënter kan. Het gezin en de eigen kracht komen weer centraal te staan. In deze vijfde nieuwsbrief leest u over de stand van zaken van onze samenwerking, relevante nieuwsberichten en mooie initiatieven.

6 november 2014
Catastrofe of nieuwe kansen?

Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Ook Brabantse gemeenten moeten de zorg voor hun jeugdige inwoners zelf gaan inkopen en contracten afsluiten met de jeugdzorginstellingen.
Maar zijn gemeenten wel in staat om voor deze kwetsbare kinderen de juiste hulp in te schakelen? Er moet immers bezuinigd worden op de jeugdzorg.

4 november 2014
Trainingshuizen Idris, op weg naar zelfstandigheid

Een zelfstandig leven binnen de maatschappij: dat is waar de Trainingshuizen van Idris jongeren op voorbereiden.  De Trainingshuizen zijn bedoeld voor jeugdigen vanaf ongeveer 16 jaar met een zelfstandigheidsvraag, in combinatie met een licht verstandelijke beperking (lvb) en gedragsproblemen. Rob Ahsmann (Transitiemanager  jeugdhulp Tilburg) nam namens de 9 gemeenten van Hart van Brabant een kijkje op de locatie in Goirle. Drie gezellige meiden stonden hem graag te woord. “Ik wil werken. Hoe gaat de gemeente mij hierbij helpen?” 

1 november 2014
Ieder kind de benodigde zorg

Als tweede gemeente, na Amsterdam, heeft Breda vrijdag met een aantal zorgaanbieders afspraken vastgelegd over de inkoop van jeugdhulp met betrekking tot specialistische jeugdhulp. In de contracten met instellingen zoals Amarant, GGZ, Breburg en Juzt, is vastgelegd welke zorgvormen en activiteiten de aanbieder verleent, en tegen welke tarieven.
Het gaat daarbij om specialistische jeugdhulp zoals ondersteuning bij opvoeden, pleegzorg, crisiszorg en jeugdpsychiatrie.

23 oktober 2014
Veranderingen in de Jeugdzorg, regio Hart van Brabant

Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp. Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in; de gemeentes zijn dan verantwoordelijk voor de jeugdhulptaken. Wat dit betekent voor u als ouders en verzorgers van kinderen die nu jeugdhulp hebben heeft u misschien al gelezen op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl. De negen gemeenten in de regio Hart van Brabant, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk, bereiden de veranderingen zorgvuldig voor. Dat doen we samen met een groot aantal jeugdhulpverleners.

29 september 2014
Nederland telde in 2009 om precies te zijn 3.527.327 jongeren tot 18 jaar. Met de meeste van deze jongeren gaat het goed. Maar de ervaring in binnen- en buitenland leert dat 15% van de jongeren op zeker moment ondersteuning nodig heeft. Bij 5% van de jongeren is zelfs structurele steun nodig. Die zorg gaat in 2015 over naar de gemeente.

22 september 2014
Bezoek dan deze website: 
www.hoeverandertmijnzorg.nl. Want in 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken.
Al deze veranderingen kunnen vragen oproepen.
Houd ik mijn recht op zorg?
Moet ik meer gaan betalen?
Houd ik dezelfde zorgverlener? Deze website legt uit welke rechten u heeft bij de overgang naar de nieuwe zorg.

18 juli 2014
Wie zijn de Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten?
Sinds de zomer van 2013 is een aantal specialistische jeugdzorgaanbieders een samenwerking gestart. Deze samenwerking noemen we SJS (Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten) Midden Brabant. De deelnemende organisaties delen de overtuiging dat de zorg voor onze Brabantse jeugd en gezinnen verbetert als de jeugdzorgaanbieders de handen ineen slaan.

30 juni 2014
TILBURG - 300 adressen in 45 Brabantse gemeenten inmiddels;
de Amarant Groep, zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten in alle gradaties, groeit vanuit Tilburg maar door.

In omzet, in woningen en in plekken waar de 5.000 cliënten werken of dagbesteding krijgen. Van bakkerij (foto) tot buurtsuper en van plantsoen tot sporterscafé in een Goirlese sporthal.