088 611 9966

Veel grote instellingen (62 procent) in de gehandicaptenzorg hebben moeite om te voldoen aan alle eisen van gemeenten op het gebied van verantwoording, kwaliteit en registratie. Voor kleinere instellingen geldt dit in 30 procent van de gevallen. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) houdt de vinger aan de pols.

Wil jij in één jaar jouw Entree-diploma horeca-assistent behalen met als doel vervolgonderwijs te gaan volgen of een werkplek te zoeken in de horeca?
Dan bij je Beum op de juiste plek! Bekijk de flyer voor meer informatie. 

Idris organiseert in de week van de zorg twee interessante bijeenkomsten:

  • Idris Leuvenaarstraat Breda -  maandag 16 maart 2015 tussen 13.30 – 16.30 uur
  • Idris, de Ronde in Best – dinsdag 17 maart 2015 tussen 13.30 – 16.30 uur

Huisartsen krijgen binnen vijf jaar een stortvloed aan patiënten die zelf meetgegevens verzamelen. Om grip te houden, is het belangrijk dat huisartsen gaan experimenteren met sensortechnologie, stelt Dirk Jan van der Pol, productmanager Quli.

BREDA - Een schuur omtoveren tot een fitnessruimte, het kan. Bij zorginstelling Idris aan de Minckelersstraat is met hulp van woningcorporatie WonenBreburg, Sikkens en Otjensgroep een opslagruimte veranderd in een ruimte voor sport en spel. “Het wordt veel gebruikt”, laat mentor en initiatiefnemer Jisk Branderhorst tevreden weten.

Het vroeg signaleren van een licht verstandelijke beperking van een jong kind kan voordelig zijn. De omgeving van een kind weet dan namelijk waar afwijkend gedrag vandaan komt en hoe het daar het beste kan reageren. In de praktijk is het opsporen van dit gedrag echter niet zo makkelijk. Daarom ontwikkelde Kenniscentrum LVB een handreiking voor kindprofessionals met tips voor geschikte screeningsinstrumenten.

ETTEN-LEUR – De gemeente Etten-Leur zet in 2015 vooral in op sociale wijkteams bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
In deze ploegen krijgen onder meer de wijkzuster en wijkmanager een rol.

5 januari 2015
Medewerkers: BEDANKT!

22 december 2014
Licht verstandelijk beperkt en seksualiteit
Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben alle behoeften die andere mensen ook hebben. Seksualiteit is er daar één van, maar dat is wel een behoefte die vaak specifieke begeleiding vraagt.
Datum: 22 januari 2015
Tijd: 10.00 - 17.00
Locatie: Mercure - Zwolle
Prijs: € 295,- (ex. BTW)
€ 75,- (ex. BTW) voor voltijdstudenten zonder dienstverband (max. 10)

15 december 2014
Kijk wat een gezin nodig heeft

www.deweekkrant.nl gaat door middel van meerdere artikelen aandacht geven aan het belang om goed te luisteren naar de zorgvraag van het gezin/ de client. 

Vanaf januari krijgt de gemeente nieuwe taken op het gebied van jeugd, werk en zorg. Wat betekent  dat voor inwoners van Tilburg? Wordt het allemaal minder of maken ze zich onnodig zorgen? In deze serie blikken we vooruit op de veranderingen en kijken hoe mensen ermee omgaan. 

Dit keer is Corita aan het woord, een moeder die lang zocht naar de juiste hulp voor haar kind.