088 611 9966

Flexible Assertive Community Treatment (FACT) kan opname in een kliniek voorkomen. Vanuit de ggz waait de aanpak nu over naar de gehandicaptenzorg. Zorgvisie liep mee met een FACT-team van Idris. 

QULI is een platform dat het gebruik van e-health door burgers een impuls moet geven. Het platform is begin 2013 van start gegaan als een initiatief van vijf zorgaanbieders (onder andere Pluryn, Dichterbij en Amarant) uit de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Het platform is gebaseerd op drie bouwstenen: een beveiligd sociaal netwerk, een persoonlijk gezondheidsdossier en een open source appstore waarin apps geplaatst worden die een cliënt kunnen ondersteunen. Ordina is betrokken bij de ontwikkeling en doorontwikkeling.

Kinderen horen thuis. Dat is het uitgangspunt van STEK: een innovatief behandelconcept van Idris dat verblijf en ambulante zorg flexibel combineert.  De mini-documentaire ‘STEK, meer dan één plek’ laat zien wat de meerwaarde hiervan is voor het kind, de ouders en de zorgprofessionals.

In de mini-documentaire vertellen twee gezinnen openhartig over hun persoonlijke ervaringen. Bijvoorbeeld Anita, die met STEK niet meer bang hoeft te zijn dat haar zoon Ricardo uit huis wordt geplaatst. Benieuwd naar hun verhalen? De verkorte versie van de documentaire vindt u hier. Bent u geïnteresseerd in de uitgebreide versie? Dan kunt u (kosteloos) een dvd bestellen door een mailtje te sturen naar: Karin Teerenstra,  k.teerenstra@idris.nl

Kleuters met een vorm van autisme gaan met sprongen vooruit in hun sociale vaardigheden en taalontwikkeling als ze geregeld spelen en leren met kinderen die zich 'normaal' ontwikkelen. Uit onderzoek van de Kansas University blijkt dat contact met andere kinderen meer effect heeft dan andere reguliere ontwikkelprogramma's voor kinderen met autisme. Dit meldt Vakblad Vroeg.

Het sportieve festijn en nog veel meer voor jeugdigen, verzorgers, en collega`s IDRIS 18-. De meest bewegelijke en avontuurlijke dag van het jaar komt er weer aan. Op 20 juni organiseren we voor de derde keer de Idris Lifestyle dag.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaker overgewicht dan andere mensen. Overgewicht verhoogt de kans op ernstige gezondheidsproblemen en ziekten. Omdat mensen met een verstandelijke beperking vaak weinig kennis hebben over gezonde voeding, is het voor hen moeilijker om zelf keuzes te maken tussen wat gezonde voeding is, wat ze lekker vinden en wat je beter af en toe kunt eten. Ze eten teveel of eenzijdig en bewegen over het algemeen te weinig. Gehandicaptenzorgorganisatie Philadelphia heeft nu samen met het Voedingscentrum een cursus 'Voeding' ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Calorieën tellen

Twee op de drie broers en zussen (60%) van kinderen en volwassenen met een beperking of chronische ziekte weten niet bij wie ze terecht kunnen voor hulp. De helft vindt dat er onvoldoende ondersteuning beschikbaar is. Terwijl 88 procent van de deelnemers aan een onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut vindt dat ondersteuning laagdrempelig zou moeten zijn, en in iedere regio aanwezig.

Er is een vervolg verschenen van het eerste deel van de reeks leesboeken voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb-ers): Pieter & Sofie krijgen begeleiding, over twee jongvolwassenen die begeleid wonen. In het nieuwe boek Pieter en Sofie wonen (begeleid) zelfstandig zijn 6 thema's gebundeld: verliefdheid, een planning maken, zelfstandig wonen, afscheid nemen, internet, eten en sporten.

Professionals in onder meer het onderwijs en de kinderopvang moeten leren hoe ze een lichte verstandelijke beperking (LVB) bij kinderen en jongeren kunnen herkennen. Ook moeten zij weten hoe ze met deze kinderen het beste kunnen communiceren. Dat vindt het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LESCO). Om professionals die met kinderen en jongeren werken daarbij te helpen, is er nu een handreiking geschreven over vroegsignalering van LVB.

Innovatie en samenwerking: dat waren de belangrijkste thema’s van de open dag van Idris in Breda op 16 maart. Ongeveer 45 medewerkers van scholen, CJG’s, wijkteams en andere zorgpartners lieten zich informeren over de nieuwste ontwikkelingen binnen de specialistische jeugdzorg. “De veranderingen gaan zo snel, goed om weer even bij te praten”, aldus een van de bezoekers.