088 611 9966

Voor sommige cliënten is ambulante of poliklinische behandeling niet voldoende. Voor deze groep is er Idris Verblijf. Op onze locaties in Tilburg, Baarle-Nassau en Eindhoven bieden we specialistische zorg en behandeling aan LVB-cliënten met de meest complexe problematiek. Met onze 24-uursaanpak stemmen we wonen, behandelen, dagbesteding en vrije tijd naadloos op elkaar af.

Idris beschikt over verschillende woonvoorzieningen variërend van open tot (zeer) gesloten. De verblijfsduur kan variëren van 6 weken (crisisinterventie) tot langdurig verblijf. Bij iedere soort voorziening bieden we een ander therapeutisch milieu. We bekijken per cliënt welke verblijfsvorm en behandeling het meest geschikt is. Onze aanpak is resultaatgericht: we constateren wat werkt en passen daar onze behandeling op aan. 

 

Duidelijk en daadkrachtig

Bij Idris behandelen we de meest complexe LVB-cliënten die nergens anders meer terecht kunnen.  We stellen daarom hoge eisen aan onze medewerkers. Zij beschikken over de benodigde ervaring en expertise om op een adequate manier om te gaan met de dynamiek van de doelgroep. Onze aanpak is duidelijk en daadkrachtig, maar ook betrokken en mensgericht. Al is het gedrag nog zo complex, wij wijzen niemand af. Iedere cliënt mag er zijn.  

Samenwerking met FACT

Idris Verblijf werkt nauw samen met de FACT-teams.  FACT biedt zeer intensieve behandeling aan huis. Hiermee kunnen we in de regel verblijf voorkomen of verkorten. 

Aanbod verblijf 18+

  • Behandeling met verblijf 18+ (open en besloten)
  • Crisisinterventie (open en besloten)
  • Forensische behandeling inclusief dagbesteding

« Terug naar het totale Behandelaanbod