088 611 9966

Voor de meest complexe LVB-cliënten die niet meer binnen een normale gezinssituatie kunnen functioneren, beschikt Idris over vier open en vier beschermde behandelgroepen. 

De behandeling binnen de groepen is in de eerste plaats gericht op het stabiliseren van het kind of de jeugdige. Daarvoor bieden we veel structuur en veiligheid. Vanuit deze basis sluiten we aan met een individueel behandelplan, afgestemd op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijke leerdoelen. Tijdens de behandeling gaat de jeugdige gewoon naar school, stage of werk. 

Uitstroomperspectief

Kinderen en jeugdigen verblijven meestal voor ongeveer 2 jaar binnen een behandelgroep. Samen met de ouders (of wettelijk vertegenwoordigers) en het kind werken we stap voor stap toe naar een uitstroomperspectief of lichtere vorm van behandeling. Het kind gaat dan bijvoorbeeld naar een open behandelgroep, een Trainingshuis gericht op zelfstandigheid of met intensieve begeleiding weer naar huis. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van het kind en de thuissituatie.

 

Doorstroom binnen Idris

De plaatsing hoeft niet te stoppen als een jeugdige 18 jaar wordt. Per kind bekijken we wat de beste oplossing is. Is er nog langere tijd intensieve residentiële zorg nodig? Ook dan kan een jeugdige binnen Idris de behandeling voortzetten. 

« Terug naar het totale Behandelaanbod