088 611 9966

Intensieve ambulante behandeling

Idris biedt met FACT intensieve en langdurige behandeling thuis. De kracht van het gezin en het netwerk worden optimaal benut. Een (dure) uithuisplaatsing kan hiermee worden voorkomen of verkort. De FACT-teams van Idris zijn gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met een LVB en zeer complexe problematiek, zowel 18- als 18+. 

Bij FACT (flexible assertive community treatment) behandelt een team van specialisten (waaronder een verslavingsarts, psychiater, verpleegkundige, gedragsdeskundige en ervaringsdeskundige) de cliënt binnen de eigen omgeving. De specialisten werken nauw samen en bekijken wat er nodig is om de problemen binnen een gezin het hoofd te bieden. Ook het netwerk wordt hierbij nauw betrokken. Als het kan, wordt de intensiteit van de behandeling weer afgebouwd. Wel houdt een regisseur binnen het FACT-team regelmatig contact met de cliënt of het gezin. Zodat er tijdig ingegrepen kan worden wanneer het mis dreigt te gaan.

FACT voorkomt opname

Door de intensieve 24-uursaanpak kan opname worden voorkomen of verkort. Daarnaast speelt FACT ook een belangrijke rol bij de uitstroom van cliënten. Doordat het FACT-team zware ambulante hulp biedt, kunnen cliënten eerder doorstromen van verblijf naar huis. Is die overgang te groot, dan kunnen ze doorstromen naar het FACT-huis. Hier worden zij intensief begeleid bij hun terugkeer naar de maatschappij. Idris beschikt over drie FACT-teams die werken in de gehele regio Noord Brabant.

 

« Terug naar het totale Behandelaanbod

FACT tiener

FACT hulp thuis