088 611 9966

Polikliniek
Ambulante behandeling
Verblijf
Leren en Werken
Quli

Idris behandelt bij voorkeur thuis, in de vertrouwde omgeving van de cliënt. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk het gezinssysteem en het sociale netwerk. Gaat het thuis echt niet, dan biedt Idris open en beschermde 24-uurs zorg.

Cliënten kunnen bij Idris terecht voor diagnostiek en behandeling, zowel ambulant, intern als op de polikliniek. Daarnaast biedt Idris crisisopvang. 

 

Polikliniek: consultatie, diagnostiek en therapie

Niet teveel en niet te weinig. En altijd in nauwe samenspraak met de wijkteams en de cliënt. Dat zijn de uitgangspunten van de Polikliniek van Idris. Samen met wijkteams en de cliënt wordt bekeken wat nodig is. Vervolgens sluiten we aan met een passende behandeling. 

Bekijk het poliklinisch aanbod

Ambulante behandeling

We behandelen onze cliënten bij voorkeur in de vertrouwde leefomgeving. Ook in een crisissituatie. We kijken daarom eerst of ambulante behandeling mogelijk is. Ook hierbij biedt Idris een breed aanbod aan behandelingen voor verschillende doelgroepen.

Lees meer over ambulante behandeling

TED: Specialistische behandeling in deeltijd

Met TED biedt Idris specialistische ambulante behandeling voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Dat doen we op school, thuis en op onze eigen behandellocaties.

Lees meer over TED

FACT: Intensieve ambulante behandeling

Idris biedt met FACT intensieve en langdurige behandeling thuis. De kracht van het gezin en het netwerk worden optimaal benut. Een (dure) uithuisplaatsing kan hiermee worden voorkomen of verkort. De FACT-teams van Idris zijn gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met een LVB en zeer complexe problematiek, zowel 18- als 18+.

Lees meer over FACT

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is erop gericht om de eigen kracht van het gezin te versterken, met behulp van het eigen netwerk. De vragen van de ouders én de kinderen staan centraal. De ambulant medewerker heeft een activerende stimulerende rol en begeleidt het gezin zoveel mogelijk bij het vinden van eigen oplossingen. De veiligheid van alle gezinsleden staat hierbij steeds voorop.

Lees meer over Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

 

Verblijf

Idris biedt gespecialiseerde behandel- en woongroepen voor jeugdigen en volwassenen, zowel in een open als beschermde setting. Onze medewerkers beschikken over de nodige ervaring en expertise om de meest complexe cliënten te begeleiden en te behandelen. Hierbij proberen we altijd het gezinssysteem van de cliënt te betrekken om een terugkeer naar de thuissituatie of een lichtere behandelvorm mogelijk te maken.

Bekijk het Verblijf aanbod

Diagnostiek en Observatie

Diagnostiek en observatie is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de problematiek. We zoeken antwoorden op vragen als: wat zijn de sterke en kwetsbare kanten van de jeugdige en het gezin, hoe reageert hij of zij op aansturing en is er wellicht sprake van bijkomende psychische stoornissen?

Lees meer over Diagnostiek en Observatie

STEK

Kinderen horen thuis: dat is ons uitgangspunt bij de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Daarom behandelen we bij voorkeur ambulant, in de vertrouwde omgeving. Maar soms is dat niet voldoende. Met STEK biedt Idris een flexibele oplossing wanneer thuis wonen (even) niet meer gaat.

Lees meer over STEK

Trainingshuis

De maatschappij vraagt dat jongeren met een licht verstandelijke beperking zo zelfstandig mogelijk participeren in de samenleving. De vier Trainingshuizen van Idris (in Gemert, Goirle, Breda en Best) spelen hierop in. 

Lees meer over het Trainingshuis

Behandelgroepen 18-

Voor de meest complexe LVB-cliënten die niet meer binnen een normale gezinssituatie kunnen functioneren, beschikt Idris over vier open en vier beschermde behandelgroepen. 

Lees meer over behandelgroepen 18-

Verblijf 18+

Voor sommige cliënten is ambulante of poliklinische behandeling niet voldoende. Voor deze groep is er Idris Verblijf. Op onze locaties in Tilburg, Baarle-Nassau en Eindhoven bieden we specialistische zorg en behandeling aan LVB-cliënten met de meest complexe problematiek. Met onze 24-uursaanpak stemmen we wonen, behandelen, dagbesteding en vrije tijd naadloos op elkaar af.

Lees meer over verblijf 18+

Leren en werken

School, opleiding en (betaald) werk zorgen voor stabiliteit in het leven van de cliënt. Bovendien vraagt de maatschappij om steeds meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid, ook van mensen met een LVB. Daarom vormt Leren en Werken de rode draad binnen elke behandeling. Met als doel: jeugdigen en volwassenen een volwaardige plek bieden in de maatschappij.

Bekijk het Leren en Werken aanbod 

Quli

Idris is mede-initiatiefnemer van Quli: een innovatief e-healthplatform dat cliënten in staat stelt om zelf de regie over hun zorg en welzijn te voeren. Quli helpt de kwaliteit van de zorg te vergroten en zorgkosten te verlagen.

Lees meer over Quli