088 611 9966

Idris is er voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (lvb) in combinatie met complexe problemen. Wat zijn de kenmerken van deze groep? En met welke problematiek hebben zij te maken? Een korte schets.

Het belangrijkste kenmerk van mensen met een licht verstandelijke beperking is een laag intellectueel niveau (IQ score van 50 – 69). Ook als iemand een hogere IQ score heeft (70-85) en tegelijkertijd een beperkt sociaal aanpassingsvermogen, spreken we van een lvb.

Een lvb hoeft geen probleem te zijn. Problemen ontstaan pas als personen (langdurig) overvraagd worden. Of op belangrijke overgangen in het leven. Vaak is er sprake van een verstoorde gezinssituatie en ernstige psychosociale problemen zoals oplopende schulden, buurtoverlast, criminaliteit en/of verslavingsproblematiek. De cliënt loopt vast: thuis, op het werk, of binnen het reguliere zorgcircuit. Op dat moment is er intensieve begeleiding nodig.
Dan is er Idris.

 

Een lvb-cliënt met complex gedrag? Dan verwijst u naar Idris.

Wij zijn er voor lvb-cliënten die door hun verstoorde gedrag vastlopen: thuis, op school, op het werk en in de vrije tijd. Idris heeft alle expertise in huis om de meest complexe cliënten behandelen. Professionals kunnen bij Idris terecht voor advies, onderzoek, diagnose en behandeling. Voor behandeling of verblijf bij Idris is een CIZ-indicatie nodig, of een verwijzing van Bureau Jeugdzorg.

Lees en/of download 'Hoe herkent u een licht verstandelijke beperking?'

Lees en/of download 'Informatie voor huisartsen, kinderartsen en jeugdartsen'

Crisis? Idris.

Idris zorgt ook voor opvang bij crisis, zowel ambulant als intern. De plaatsingen verlopen via bureau MEE.

Wilt u een cliënt verwijzen?
Of wilt u informatie of advies?
Neem dan contact op met Idris Polikliniek
of bel 088 6221000.