088 611 9966

1. Hoe kom je bij Idris?

Een wijkteam, de huisarts, andere zorgaanbieders of Bureau Jeugdzorg. Zij verwijzen mensen die extra hulp nodig hebben door naar Idris. Idris kijkt dan samen met de jongeren en de ouders of de volwassenen wat de problemen zijn. En hoe we deze het best kunnen aanpakken.

2. Wat is een licht verstandelijke beperking?

Het belangrijkste kenmerk van mensen met een licht verstandelijke beperking is een laag intellectueel niveau (IQ score van 50 – 69, het gemiddelde is 100). Maar dat is niet het enige: vaak is er ook sprake van beperkte sociale vaardigheden. Ook als iemand een hogere IQ score heeft (70-85) en moeite heeft met de omgang met anderen (leeftijdsgenootjes of volwassenen), spreken we van een LVB.

Een LVB hoeft geen probleem te zijn. Problemen ontstaan pas wanneer mensen met een LVB meer moeten doen dan zij aankunnen. Tijdens belangrijke overgangen in het leven. Of wanneer zij niet om kunnen gaan met hun emoties.