088 611 9966

Meepraten over de zorg

Goede zorg bieden: dat doen we met elkaar. Daarom gaan we graag in gesprek met cliënten en ouders van cliënten. Dat doen we via medezeggenschap. Wat is medezeggenschap? En hoe is deze bij Idris geregeld? 

Idris heeft een gedeelde cliëntvertegenwoordigersraad (CVR), samen met het Expertisecentrum Autisme Amarant Groep. Het Expertisecentrum Autisme van de Amarant Groep is een specialistisch centrum voor normaal- en hoogbegaafden met autisme in Noord-Brabant. De CVR bestaat uit 6 leden,  uit ieder zorgsysteem één.

Wat doet de cliëntvertegenwoordigersraad (CVR)?

De CVR adviseert de directie over algemene zaken die alle cliënten van Idris en het LKHB aangaan. Bijvoorbeeld:  zijn er niet teveel wisselingen van begeleiders? Worden cliënten en ouders van cliënten goed genoeg betrokken bij de behandeling? Worden er genoeg dingen georganiseerd in de vrije tijd? En worden cliënten voldoende geholpen met het vinden van school, werk of dagbesteding? 

Lokale overleggen

Daarnaast vinden er ook lokale zorgoverleggen plaats. Deze overleggen gaan specifiek in op de kwaliteit van zorg op de locaties van Idris en het Expertisecentrum Autisme Amarant Groep. Zo is er bijvoorbeeld een zorgoverleg 18-, waarbij ouders en cliënten van verschillende behandelgroepen van Idris maandelijks bij elkaar komen. Het Expertisecentrum Autisme Amarant Groep heeft een eigen ervaringsraad.

Wie kan meepraten?

Iedereen die hulp krijgt bij Idris of het Expertisecentrum Autisme Amarant Groep kan lid worden van een lokale cliëntenraad of er zelf één oprichten. Daarnaast kijken we iedere 3 jaar wie er lid wil worden van de cliënt vertegenwoordigersraad (CVR). Meer weten? Neem contact op met de cliëntvertegenwoordigersraad: cvr_idrislkhb@idris.nl.