088 611 9966

systeemidris

 

"Systeemonderzoek helpt om elkaar beter te begrijpen"

  • Niets staat op zichzelf
  • Problemen van één gezinslid raken alle gezinsleden
  • Iedereen kan bijdragen om de situatie te veranderen


Zijn er problemen binnen een gezin, dan heeft dat nooit alleen te maken met één persoon. Er zijn vaak meerdere mensen bij betrokken die er last van hebben of zich zorgen maken. Sommige gezinsleden gaan goed met elkaar om, anderen minder. Misschien is er wel ruzie, waardoor problemen niet uitgesproken kunnen worden. Problemen zijn dan ook niet op te lossen.

Hoe ga je met elkaar om?

Bij systeemonderzoek staan de onderlinge relaties binnen het gezin centraal. Dus: hoe ga je met elkaar om, en hoe praat je met elkaar? Waar gaat het steeds weer mis? We betrekken hierbij ook andere personen die belangrijk zijn voor het gezin. Zoals een buurvrouw, een oma of een tante. Door met elkaar te praten komen we erachter wat er samen goed gaat, en wat er nog verbeterd kan worden. Soms gebruiken we daarbij ook foto’s of tekeningen. Zo maken we zichtbaar wat er aan de hand is.

Hoe werkt het?

De systeemdeskundige/ systeemtherapeut gaat één of twee keer praten met de gezinsleden en eventueel samen met andere mensen uit de omgeving die belangrijk zijn. Dat gebeurt op een kantoor van Idris. We proberen samen te begrijpen wat er speelt. Na de gesprekken kijken we wat de vervolgstappen kunnen zijn.