088 611 9966

Diagnostiek LVB

Soms weet je niet precies wat er aan de hand is. De hulp die jij of je kind krijgt, werkt niet goed. De problemen blijven bestaan. Dan is het goed om verder te kijken. Dat doen we met diagnostiek. Doel van diagnostiek is om de problemen in kaart te brengen. Vervolgens wordt bekeken wat de beste aanpak is. Dat kan een behandeling zijn bij Idris, of bij een andere zorgverlener. Soms is diagnostiek nodig voor verheldering of bevestiging. 

Wanneer diagnostiek?

  • Het is onduidelijk wat er (precies) aan de hand is.
  • Er is eerder diagnostiek geweest, maar er zijn toch nog vragen. 
  • Wanneer u als ouder twijfelt over een advies of behandeling.
  • Wanneer er meerdere problemen zijn, en het niet duidelijk is welk probleem we als eerste moeten aanpakken. 

Het eerste gesprek

Voordat we starten met de diagnostiek, vindt er eerst een gesprek plaats met een medewerker van Idris. We bespreken de onderzoeksvraag en bekijken we welke informatie al wel bekend is. We onderzoeken dus alleen wat nodig is. Ook kunt u tijdens dit gesprek vragen stellen over het onderzoek.  

 

Terug