088 611 9966

Voor sommige cliënten is ambulante of poliklinische behandeling niet voldoende. Voor deze groep is er Idris verblijf 18+.

Idris verblijf is bedoeld voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking en grote problemen. Vaak is er al veel geprobeerd, zonder het gewenste resultaat. Op onze locaties in Tilburg, Baarle-Nassau en Eindhoven bieden we specialistische zorg en behandeling. Wonen, behandelen, dagbesteding en vrije tijd sluiten op elkaar aan.

Open en gesloten

Idris beschikt over verschillende woonvoorzieningen. We gebruiken daarbij de termen open en gesloten. Open betekent dat cliënten in en uit kunnen lopen als ze dat willen. Gesloten betekent dat de deuren dicht zijn. Bij zwaar gesloten is er ook beveiliging aanwezig. Per cliënt bekijken we wat het beste past.

Vast dagprogramma

Bij Idris Verblijf bieden we een compleet dagprogramma. Met vaste afspraken scheppen we duidelijkheid voor iedereen. Binnen deze structuur dagen we onze cliënten uit om nieuwe dingen te leren. Daarnaast besteden we veel aandacht aan sport en vrije tijd. Gezondheid en veiligheid staat voorop bij alles wat we doen.

 

Van mens tot mens

Hoe zwaar de zorg ook is: medewerkers van Idris hebben altijd respect voor de mensen die bij Idris wonen. Gedrag keuren we niet altijd goed, maar de persoon achter het gedrag wijzen we nooit af. Iedereen mag zichzelf zijn. We geven nooit op.

Perspectief voor iedereen

Iedere cliënt heeft mogelijkheden. Die gaan we onderzoeken. We kijken welke stappen gemaakt kunnen worden. Voor de een betekent dat een lichtere vorm van verblijf. Voor de ander is terugkeer naar de thuissituatie het doel.

Verblijf 18+ in het kort

  • Voor volwassenen met een LVB en ernstige problematiek die niet meer thuis kunnen wonen.
  • Van open tot gesloten, al naar gelang de zorgvraag.
  • Compleet dagprogramma.
  • Wonen, dagbesteding, vrije tijd en behandeling zijn op elkaar afgestemd.
  • Iedereen mag er zijn.
  • Mogelijkheden van de cliënt staan centraal.

« Terug naar het totale Behandelaanbod