088 611 9966

Idris behandelt het liefst mensen thuis of op school. Dat noemen we ambulante behandeling. Daarbij betrekken we het hele gezin of andere mensen in de omgeving. Denk aan leraren, familie, vrienden of buren. Iedereen werkt dan mee aan een oplossing. 

Idris biedt verschillende vormen van ambulante behandeling. 

TED is onze naam voor specialistische behandeling in deeltijd. De behandeling vindt plaats op school, bij Idris en thuis binnen het gezin. 

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) helpt wanneer er (opvoed)problemen zijn in het gezin. Een of meerdere gezinsleden heeft een licht verstandelijke beperking. 

FACT is een intensieve behandeling aan huis door een team van deskundigen.