088 611 9966

DitbenIkWaarom gaat het steeds weer mis?’ ‘Wat doe ik fout?’ ‘Dit ben ik’ is een module van Idris (onderdeel van de Amarant Groep) speciaal gericht op pubers met een lichte verstandelijke beperking en complex gedrag én hun ouders. Doel: samen sterker worden. Er zijn nog plaatsen beschikbaar in Breda, Tilburg en Eindhoven. Aanmelden kan via klantenbureau@amarantgroep.nl 

Ouders met een puber met een LVB die ‘ander’ gedrag vertoont (oppositioneel, agressief, boos) kunnen zich daar onzeker over voelen. Ook voor jongeren met een LVB is het lastig om te begrijpen waarom ze doen zoals ze doen. Zeker als hun gedrag negatieve reacties oproept bij hun omgeving.

Praktische handvatten
Tijdens de module ‘Dit ben ik’ krijgen ouders meer begrip voor het gedrag van hun kind en ontvangen ze praktische handvatten die zij kunnen toepassen in de opvoeding. Jongeren leren hun eigen valkuilen maar vooral kwaliteiten te herkennen. Tijdens de module van een half jaar zijn er groepsbijeenkomsten voor de jongeren (twee keer in de week, na schooltijd) en de ouders (om de week op een avond), apart maar ook gezamenlijk. Daarnaast maakt persoonlijke coaching deel uit van de module.

Meer informatie en aanmelden
De duur van de module is 22 weken. We starten na de zomervakantie. Er zijn nog plaatsen beschikbaar in Breda, Tilburg en Eindhoven. Voor de module is een behandelindicatie nodig. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Klantenbureau, tel: 088 – 611 99 66 of klantenbureau@amarantgroep.nl