088 611 9966

foto rechtsFACTFACT-teams Breda en Zuidoost Brabant hebben onlangs het FACT-keurmerk behaald van Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF). Na de certificering van team Regio Midden vorig jaar zijn alle teams nu gecertificeerd. Het keurmerk is een kwaliteitsgarantie voor cliënten, zorgpartners, inkopers en zorgverzekeraars.

Het keurmerk van CCAF garandeert een effectieve en transparante uitvoering van het FACT-model. Onderzoek toont aan dat FACT-teams mét het keurmerk betere resultaten boeken. Cliënten, zorgpartners, inkopers en verzekeraars kunnen hiermee rekenen op een herkenbare en betrouwbare kwaliteit van zorg. Met FACT kan een (dure) uithuisplaatsing worden voorkomen of verkort en worden cliënten zelfredzamer. Een grote winst voor cliënten en hun naasten.

Wat is FACT?

Bij FACT (flexible assertive community treatment) behandelt een team van specialisten (waaronder een verslavingsarts, psychiater, verpleegkundige, gedragsdeskundige en ervaringsdeskundige) de cliënt binnen de eigen omgeving. De specialisten werken nauw samen en bekijken wat er nodig is om de problemen binnen een gezin het hoofd te bieden. Ook het netwerk wordt hierbij nauw betrokken. Als het kan, wordt de intensiteit van de behandeling weer afgebouwd. Wel houdt een regisseur binnen het FACT-team regelmatig contact met de cliënt of het gezin. Zodat er tijdig ingegrepen kan worden wanneer het mis dreigt te gaan. Meer over FACT