088 611 9966

JelleMeijer Online

Jelle volgde met succes de module ‘Dit ben ik’ van Idris.

Jelle Meijer (15) uit Oosterhout heeft, net als zijn moeder, een lichte verstandelijke beperking. Met de module psycho-educatie ‘Dit ben ik’ van Idris leerde hij samen met zijn moeder Angeliet kijken naar waar hij wél goed in is.

Jelle had een lastige tijd op school en werd regelmatig gepest. Zijn moeder vertelt: “Hij werd bedreigd door een jongen die hij kende van de skatebaan. Jelle zag hem als zijn maat, maar als Jelle niet deed wat hij wilde, werd hij bedreigd. Een neef moest tussenbeide komen, anders was het niet goed afgelopen.  Toen heb ik direct aangifte gedaan bij de politie.”

Dit ben ik
Jelle vertelt: “Soms word ik ook gepest om het verdriet dat ik heb. Mijn opa is overleden. Hij was geweldig. Hij was er altijd en wilde overal mee naartoe. Ik kon hem alles vragen. Door het pesten maakte ik veel ruzie. Toen dat te ver ging, werd ik doorverwezen naar psychomotorische therapie. Daar schoot ik niet veel mee op. Dankzij de begeleider van mijn moeder kwam ik terecht bij de module van Idris: ‘Dit ben ik’.

Groeisprong
Jelle heeft door het volgen van de module een enorme groeisprong gemaakt. Hij heeft geleerd om zijn grenzen aan te geven en is assertiever en zelfstandiger geworden. “Ik heb met lotgenoten verhalen kunnen delen”, vertelt hij. “Zo kwam ik erachter dat ik niet de enige ben die met rottigheid zit. Nu kan ik weer naar de toekomst kijken.”

Hovenier
Op school gaat het sinds de zomervakantie een stuk beter. “Mijn favoriete onderdeel is alles wat met de tuin te maken heeft.” Jelles droom is dan ook om hovenier te worden. “Je moet je niet achter je beperking verschuilen”, vindt hij. “Een beperking is geen reden om niet goed je best te doen! Het zou helpen als onderwijzers dezelfde module volgen die ik heb gevolgd. Dan snappen ze beter wat er omgaat in de hoofden van hun leerlingen. Daar wordt iedereen gelukkiger van!