088 611 9966

Woont u (tijdelijk) op een voorziening of locatie van Idris? Volgt u een behandeling of krijgt u zorg en ondersteuning van Idris? Het grootste deel van de kosten wordt voor u betaald.  Maar er zijn ook kosten die u zelf moet betalen.

Wie betaalt de zorg en behandeling van Idris? Een deel betalen wij, een deel moet u zelf betalen. De overheid heeft daar regels voor gemaakt. Idris heeft alle afspraken op een rijtje gezet in een brochure. Deze brochure geldt voor jeugdigen en volwassenen die wonen bij en zorg ontvangen van Idris.


Waar kunt u terecht met vragen?

Bent u al cliënt bij Idris? En heeft u algemene vragen over kosten van zorg of van huisvesting? Dan kunt u die stellen aan de persoonlijk begeleider van de locatie waar u woont. Die kan u ook meer vertellen over uw indicatie en uw zorgzwaartepakket, en op welke zorg u recht heeft.


Nieuwe cliënten

Bent u een nieuwe cliënt of komt u binnenkort wonen bij Idris? Dan kunt u met algemene vragen terecht bij uw zorgbemiddelaar van het Klantenbureau. Die kan u ook meer vertellen over uw indicatie en uw zorgzwaartepakket en op welke zorg u recht heeft.

U kunt ook terecht bij de algemene Servicedesk van de Amarant Groep:
Telefoon: 088 - 611 00 00
E-mail: servicedesk@amarantgroep.nl